Reklam

Kara yılan görmek

Rüyada Yılan Görmek

Rüyada yılan görmek hilekâr düzenbaz bir düşmanla tabir edilir. Evinde yılan görmek düşmanın evde olduğuna, dışarıda yılan görmek İslami rüya tabirlerine göre düşmanın dışarıda olduğuna işaret eder.
İslami rüya yorumları alimlerince bir yılan öldürdüğünü görmek düşmana karşı zaferdir.
Yılanın eti, kanı, derisi ve kemiği düşmanın malı ile tabir edilir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada yılan görmek on şekilde tâbir olunur:
Gizli düşmanlık, Maişet, Selamet, Saltanat, Amirlik, Devlet, Hanım, Evlat, Ölüm, Sel.
Bir kimsenin rüyada bir yılanın etini çiğ olarak yediğini görmesi, düşman üzerine galip
gelmeye ve düşmanın malından nasiplenmeye delâlet eder.
Rüyada yılanın eti, kemiği, derisi, kanı düşmanın malına delâlet eder. Rüyada yılanın
kendisine güzel bir sözle hitap etitği-ni görmek, düşman ile sulh olmaya delâlet eder.

Kirmanî demiştir ki: Bir beyaz yılan görüp bunu tuttuğunu ve bu yılana malik
olduğunu görmek, yüksek mertebelere erişmeye delâlet eder.
Rüyada yeşil yılan görmek, dinin düşmanı olarak tâbir edilir.
Bir kimsenin rüyada kendisini bir yılanın ısırdığını görmesi, düşmanı tarafından
erişecek eza ve meşakkate işarettir.
Rüyada bütün sokakların yılanların istilasına uğradığını ve sokaklarda yılanların
gezdiğini görmek, o yerde harbin meydana gelmesine ve düşmanın galip etmesine
alâmettir.
Rüyada bir yılandan iki elleri üzerine mal bulaştığını görmek,
düşmanın ölümüne ve onun malından geçecek menfaata delâlet eder.
Rüyada yılan eti yediğini görmek, sevinç, menfaat ve izzete delâlet eder. Rüyada
başında yılan olduğunu görmek, rüya sahibinin şanının melikler yanında yüce
olacağına alâmettir.
Bir kimsenin rüyada bahçe ve bostanının yılanlarla dolu olduğunu görmesi, o
bostandan meydana gelecek büyüme ve gelişmeye, nebatatın fazlalığına ve
bereketine delâlet eder.
Rüyada yılanın derisini altın olarak bulduğunu görmek, meliklerin hazinesinin ele
geçmesine delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada koynunda yılan olduğunu ve bunu keserek üç parça
ettiğini gören kimse zevcesini üç talakla boşar. Eğer iki parça etse, düşmanından
intikamını alır.
Bir kimsenin rüyada yılanın yüksek bir yerden indiğini görmesi, o mahalde şanlı
birinin veya oranın reisinin ölümüne delâlet eder.
Yine bir kişinin rüyada yılanları çiğneyerek onların aralarında gezindiğini görmesi,
dereler dolusu sellerin akacağı büyük bir yağmura alâmettir.
Rüyada karın yılanı (yani solucan) görmek, insan ile beraber sofrasında yemek yiyen
akraba ve ailesine işarettir. Çünkü solucan da insanın gıdasına ortaktır ve onu yer
bitirir.
Rüyada bir yılanı beline sardığını görmek, bele takılan kemere delâlet eder.
Rüyada iri ve uzun yılan görmek, korkuya yorulur. Bazen de iri ve uzun yılan, aile, kadın ve evlattan düşmanlığa yorumlanır. Bazen de bu rüya, yaramaz, korkunç ve kötü komşuya yorumlanır.
Kendisini yılan ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir sıkıntı gelir.
Rüyada yakasında ve kolunda korkmadığı beyaz ve küçük yılanın olduğunu görmek, faydalı maldır.
Rüyada zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat eden bir takım yumuşak yılanlara sahip olmak, rüyayı görenin eline eritilmiş bir takım altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesine yorulur.
Yılanın yüksek bir yere çıktığını gören, ferahlık ve sevince erişir.
Yılanın yüksek bir yerden indiğini görmek, o yerin ileri gelenlerinden birinin ölümüne işarettir.
Bazen de yılan tutanı görmek, bir kimsenin ardınca gidip izini takip etmeye delâlet eder.
Rüyada hasta bir adamın yılancının yanında yılanlar olduğunu görmesi, ömrünün
uzun olmasına işarettir.
Rüyada yılancının yanında yılan değil de, ipek böceği görülürse, rüya sahibinin
tevbesine, fakir ise zenginliğe delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaâz demiştir ki: Rüyada kara yılan görmek, mal ve menfaate, su yılanı
görmek, kadri yüce bir zatla sohbete, ejderha görmek kuvvetin ziyadeliğine delâlet
eder.

Reklam
Sosyalde Biz
Sosyal Beğeni