Reklam

A

a harfi ile başlayan rüyalar.

Rüyada Arı Görmek, Arı Sokması, Bal Arısı


Rüyada arı görmek düşmana, mimar ve mühendise, yol kesici eşkıyaya, haram kazançlı bir kişiye işarettir.
Rüyada arı soktuğunu görmek kötü kimselerin kötü sözlerine işarettir.

Rüyada görülen eğer bal arısı ise İslami rüya tabiri kaynaklarında oldukça farklı şekillerde tabirler mevcuttur.

Rüyada Bal Arısı Görmek, kazanca, berekete ve iyilik ehli insanlara delalet eder.

Kirmani demiştir ki: Bal arısı bir bilim adamını veya ilimle iştigal eden bir kimseyi temsil eder. Bir rivayete göre, arının kendisini soktuğunu gören zahmetle helal mal kazanır. Bal arısını öldürdüğünü gören malından zarara uğrar. Bir başka yoruma göre ise, arı kovanından bir şey çıkardığını gören, ev halkı ve tanıdıklarına zulüm eder. Kovandan bir şey çıkardığı sırada, üzerine toplandıkları halde arıların ona zarar vermediklerini ve onu sokmadıklarını görmek, akrabaların onun aleyhinde toplanmalarına ve fakat bundan zarar görmeyeceğine işarettir. Eğer toplanan arılar kendisini sokarsa, bu toplantıdan zarar görebilir.
Rüyada bal arısı görmek, çalışkan ve hayırlı bir adama delâlet eder. Çünkü arılar hüner ehli hayvandır. Yine bal arısı berekete, bolluğa ve zenginliğe işarettir.
Bir kimsenin rüyada arı kovanı görüp ondan bal alması, helâl mala delâlet eder.
Rüyada arıların başına konduğunu görmek, yüksek mertebelere ve mülke nailiyete işarettir.
Çitfçinin rüyada bal arısı görmesi, hayır, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder.
Ve yine bal arısı görmek; kadri yüce, izzetli ve çok hayır sahibi, dost ve büyük faydası dokunan bir adama delâlet eder.
Rüyada bal arısının kendisini soktuğunu görmek, zahmetle helâl mal kazanmaya işarettir.
Bal arısını öldürdüğünü görmek ise, malda zarar ile tâbir olunur.

Rüyada Asker Görmek

İslami rüya tabirleri sitemizde asker konusunda bulunmaktasınız. islami rüya yorumları alimlerine göre asker görmek şu şekilde sıralanmıştır.
Rüyasında kendisinin orduda bir asker olduğunu görmek biraz sıkıntıya düşeceğine işarettir.
Rüyada muntazam bir ordu görmek, yüce Allah’ın askerleridir ki, onlar da ya
rahmet veya azap melekleridir.
Rüyada hasta bir adamın asker olduğunu veya askere gittiğini görmesi, onun ecelinin
geldiğine işaret eder.
Rüyada asker olup devlet reisinin huzurundan rızık aldığını görmek, bir yerleşim yerine yönetici olmasına işarettir.
Yine rüyada askerî kütüğe kendi isminin yazıldığını görmek, kendisi için kâfi gelecek
bir hayra ve menfaata delâlet eder.
Bazen da ordu görmek, korku ve şiddete delâlet eder.
Rüyada askerlerle beraber bir Peygamber, bir padişah veya tanınmış bir âlim
görmek, Müslümanlar için zafer ve nusrete delâlet eder.
Rüyada bir şehre veya bir mahale askerin geldiğini görmek, o şehre ve mahale
yağmurun yağmasına ve rahmetin inmesine delâlet eder.
Rüyada asker görmek, müminler için rahmet, kâfirler için intikam ve helaktir.

Rüyada Ayna Görmek

Rüyada ayna görmek hayra ve gurura delalet eder. Bazı tabircilere göre kadındır. Aynada sakalını siyah görmek ve aslında sakalı bulunmak kıymet ve itibarının yükseleceğine, Allah Teala indinde aziz ve kerem sahibi olacağına delalet eder; Aynaya bakmak ve kendi hayalini görmek; evlenmeye gurbette hanımı varsa geri döneceğine delalet eder. Yüksek bir makamda bulunuyorsa o makamdan ayrılacağına delalet eder. Bazı tabircilere göre ayna görmek; mürüvvete işarettir. Aynanın büyüklüğü, parlaklığı ve kiri nispetinde dereceye ve mertebeye delalet eder. Gümüş aynaya bakmak; makamının elden gideceğine işarettir. Aynanın kırıldığını görmek; hanımının vefat edeceğine işarettir. Aynada genç görmek; düşman görmeye delalet eder. Aynada ihtiyar görmek; sadık ve hayırlı dosta. Parlak bir aynaya bakmak; gam ve üzüntüden kurtulmaya delalet eder. Aynanın paslı ve kirli olması rüyayı görenin kötü hali ile tabir olunur. Altın ayna görmek; dince kuvvet ile, fakirlikten sonra hamile bir kadının zenginlikle ve vazifeden azledildikten sonra tekrar girmekle tabir olunur. Aynada gördüğü kadın ise; kız çocuğu doğuracağına, aynada görülen erkek ise; erkek çocuk doğuracağına işarettir. Aynada kendisini başka bir şekilde görmek; rüya görenin malına, aklına zarar ve noksanlık geleceğine delalet eder. Aynada kendisini kadın görmek; kız çocuğuyla rızıklanmaya, kız çocuğu olmaya ya da evliliğe işarettir. Hamile kadın aynaya baktığını görse; bir kız çocuğu doğurur. Bir mahkum kendisini aynada görse; hapisten kurtulur.
İbni Şirin (r.a) demiştir ki: Birine ayna verdiğini gören kimse, ona parasından bir miktar verir.
Kirmâni (r.a) demiştir ki: Rüyada demirden bir aynaya baktığını gören kimsenin hanımı hamile ise, babasına benzer bir oğlan doğurur. Hâmile olan kadın rüyada aynaya baktığını görse kendisine benzer bir kız doğurur. Eğer bu rüya sahibi hamile değilse, fakirliğinden dolayı eşiyle kavga eder, ondan dayak yer. Bir çocuk rüyada aynaya baktığını görse kız kardeşi olur.
Câbir’ül Mağribi (r.a) demiştir ki: Rüyada aynada güzel sûret görmek, müjde ve bolluktur, çirkin sûret görmek, sıkıntı ve üzüntüdür.
Ebû Sâid’ül-Vaaz (r.a) diyor ki: Rüyada aynanın tabirinde ayrılık olmuştur. Çoğunlukla bütün tabirciler rüyada görülen ayna, kimsenin evlatları ve makamıdır, dediler. Aynada yüzünü gören kimse, ihsan sahibi ve iyiliksever olur. Aynada yüzünü güzel ve sakalını siyah gören kimse, istemediği halde halka dünya işlerinde ikram ve iyilik eder. Eğer sakalını beyaz görse fakirliğe düşer, bir rivayete göre makam ve mertebesi yükselir ve dini kuvvet bulur. Yüzünde beyaz kıl olduğunu ve onu kopardığını gören kimse, makamını kaybeder.
Caferi Sâdık (r.a) demiştir ki: Ayna rüyası yedi çeşit tabir edilir: her işi şüpheli bir eş, hayırlı evlat, makam memuriyet, hükmünün geçerli olması, sadık dost, çalışkan ve dürüst bir ortak, temiz bir iş.

Rüyada Azarlamak

Rüyâda terslemek ve terslenmek darılanın darıldığı adama fazla meyil ve muhabbeti olacağına tâbir edilip, yorumlanır. Piyâda belli bir kimseyi payladığını görmek, o kimse ile aralarında büyük bir dostluğa tâbir edilip, yorumlanır. Birinin kendini azarladığını görmek, de böyledir. Bilinmeyen bir kimseye darılmak veya bilinmeyen bir şahsın kendisine darıldığını görmek, herkesin sevgisini kazanmaya tâbir edilip, yorumlanır.

Rüyada Ayva Ağacı Görmek

Rüyâda ayva ağacı gören kimse, çok yolculuk eder, servet, sermâye, kıymetli bir eşya veya paraya sahip olmakla beraber servet biriktiren, ticaretle meşgul, tedbirli, aklı yerinde kalbi merhametli bir kimseye, bir rivâyete göre kadri yüce, sözü yumuşak, yaratılışı hoş, sohbetinden lezzet duyulur bir kimseye, tâbir edilip, yorumlanır. Rüyada ayva ağacı görmek; kendisinde fayda ve yarar olmayan bir kimse ile tâbir olunur. Birtakım rüyâ tâbircilerine göre ayva ağacı görmek hayırlı bir yolculuğa, soylu, şerefli bir kadına delâlet eder.

Reklam
Sosyalde Biz
Sosyal Beğeni