Reklam

B

B harfi ile başlayan rüyalar.

1 2 3 5

Rüyada Bal Görmek

bal

Bal peteği

Rüyada Bal Görmek; helal olmak üzere mirastan, ganimetten veya şirketten gelecek maldır. Din ehli bir kimse için rüyasında bal görmek güzel işler yapacağına delalet eder. Ehli dünya bir kimse içinse bal görme zahmetsiz bir kazanç olarak yorumlanmıştır. Rüyasında gökten bal yağdığını görmek iyi hale ve berekete delalet eder. Tasfiye kılınmış bal şiddetten sonra kurtuluşa işarettir. Saf bal eziyet ve emek içinde bir kazançtır., hastalıktan kurtulmaktır. Rüyasında bal yediğini görmek evlenmeye, ekmekle birlikte bal yemek ise ganimete maişete nail olmaya delalettir. Rüyasında bal arısı görmek tabiri içinse ayrıca bal arısı konumuzu okuyabilirsiniz.

Rüyada Bıçak Görmek

Rüyasında bıçak görmek, hizmetçi, yardımcı, dost ve kendisi için çaba gösteren kimse olarak tabir edilip yorumlanmıştır. Bıçak satan veya yapan adam görmek insanlara bir işte ustalık öğreten, beceri kazandıran kimse ile yorumlanmıştır.
Rüyada bıçak taşıdığını görmek, çevrenizde tehlikeli insanlar olduğuna işarettir. Bir bıçak satın almak tedbirli olmak istediğinize, bıçak kaybetmek olası bir tehlike veya zarardan kurtulduğunuza işarettir.
Rüyada bıçak bilediğini görmek haksız söze maruz kalacağınıza, bıçakla bir şey kesmek mal ve kazancın artmasına yorumlanır.
Bir başka tabire göre ise, bıçak görmek eşe, bıçak kabı veya kılıfı ise çocuğa delalettir.

Rüyada Bıyık Görmek

Rüyasında bıyık kestiğini veya traş olduğunu gören kimse hayra erer, borçlu ise borcunu öder. Bıyığın az olması her yönden hayırdır. Bıyığın çok fazla olması ise iyi değildir. Bıyığın kısa veya kesik olması üç türlü tabir olunur: İbadete bağlılık, darlık ve kederden kurtulmak, bekar için evlilik.
Bıyığın uzun olması; haram bir içki içmek, zekat vermemek, vaatleri inkar, üzüntü ve kederdir. Bıyığının beyaz olduğunu gören kimse bir işe girer. Küçük bir çocuğun bıyığının çıktığını görmek o çocuğun büyüyüp olgunlaşmasına işarettir. Bir kadın kendinde bıyık çıktığını rüyada görürse eğer hamile ise çocuğu erkek olur. Hamile değilse bir müddet daha hamile olmayacağı anlamındadır. Bıyığın siyah, kalın ve uçlarının yukarıya doğru kıvrık olduğunu görmek heybettir. Esnaf ve tüccar içinse kazançtır.

Rüyada Başbakanı Görmek

Rüya tabirleri ilmine göre rüyasında başbakanın bir eve, veya bir yerleşim yerine girdiğini- geldiğini görmek bu yerlerin insanlarına bir kötülüğün geleceğine işarettir. Başbakana düşman olmak istekleri hususunda galip gelmeye delalettir.
Rüyada başbakan olmak ise topluma izzet ve büyük fayda sağlayan bir insan olmaya delalettir.
Başbakana bir elbise giydirdiğini veya bir arabaya bindirdiğini görmekse yüksek dereceli memuriyetle yorumlanır.

İbni Sirin demiştir ki: Rüyada başbakan veya milletvekili görmek on iki türlü tabir olunur.
Önderlik, ilim, diksiyon ve konuşma, hüküm, hükme bağlılık, şöhret, itibar, izzet, büyüklük, öne geçiş ve önde oluş, onur, yüksek derece.

Rüyada Balık Görmek


Rüyada balık görmek konusu için İslami rüya yorumları kaynaklarında aşağıdaki açıklamalar mevcuttur.
Sayısı belli olan az balık görmek kadın ile tabir olunur. Miktarı belli olmayan balık ise ganimetten elde edilecek mala delalet eder. Bulanık suda balık avlamak hayra delalet etmez. Keder işaretçisidir. Kaynak sularında görülen balık kolay hayra delalettir. Rüyada berrak suda balık avladığını duyan kimse sevindirici bir haber alır. Büyük bir balık avladığını görmek hayra ve faydaya delalettir. Canlı balık yediğini gören kimse mülke nail olur.
Denizde ölmüş balık görmek, gerçekleşmesi mümkün olmayan isteğe yorumlanır. Tuzlu balık, hastalık ve sıkıntı işaretidir. Balıkların tatlı sudan denize ve denizden tatlı suya geçtiklerini görmek, halk ve devlet arasında çıkacak anlaşmazlık ve huzursuzluğa işarettir. Kurutulmuş balık görmek, dar günde büyük bir yardım görmeye; kendisine gökten balık indiğini görmek, beklenmedik kısmete ve şöhrete; balıkların sıçradığını görmek, neşeli geçecek zamana, sevinçli olaylara; balık tuzlamak, kalp hastalığına; balık kavurmak, kedere. Balığın kılçığını çıkarmak, bazı insanların sizi aldatmaya çalıştıklarına fakat başarılı olamay acaklarına; balık yumurtası görmek, üzücü habere; balık satmak ise işinde başarılı olmaya işarettir.

Ibn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyada tuzlu balık görmek keder ve gamdır. Tuzlu balığın kızartılmış veya pişirilmiş olduğunu görmek ve ondan yemek, ilim ve rızık talebi için sefere çıkmaya delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Balık rüyası altı şekilde tâbir olunur: Vezir (bakan), asker, hizmetçi, gam, bakire kız, ganimet.

İbn-i Kesir (r.a) demiştir ki: Rüyasında gayet büyük ve semiz bir balık tuttuğunu görmek, büyük ve şerefli bir ailenin kızı ile evlenmeye delâlet eder.
Hamile bir kadının karnından balık çıktığını görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına
işarettir.

İmam Nablusi demiştir ki: Rüyada sayısı bilinen balık görmek, kadınlara, sayısı bilinmeyip çok olanlar, ise ganimetten elde edilen mala işarettir.
Rüyada büyük bir balık avladığını görmek, fayda ve hayra, küçük balık avladığını görmek de, zevk ve menfaatinin gitmesine delâlet eder. Rüyada tuzlu balık görmek, devamlı ve hayırlı mala işarettir. Çünkü tuz, balığı kokmaktan ve bozulmasından korur.
Rüyada yunus balığı görmek, korkudan emin olmaya, fakirlikten zenginliğe, şiddet halinden selamete ve hayırlı bir mülke delâlet eder.
Rüyada adaya benzeyen büyük bir balık görmek, salih bir kumandanın nezdinde cihada gitmeye ve ganimet malı elde etmeye alâmettir.
Rüyada sazan balığı görmek, bekâr ve evlenmeyi murad eden biri için hayra alâmettir.
Bulanık su içinde balık avladığını görmek, ne türlü olursa olsun iyi değildir.
Rüyada yanında bulunan güzel ve temiz yemeği bırakarak kokmuş bir balığı yediğini
görmek, kendisine helâl olan hanımını bırakıp başkalarının peşine düşeceğine
işarettir. Böyle bir rüya gören dikkatli olmalıdır.
İslami kaynaklara göre rüyasında balık görmek konusu bu şekilde işlenmiştir.

1 2 3 5
Reklam
Sosyalde Biz
Sosyal Beğeni