Reklam

D

D harfi ile başlayan rüyalar.

Rüyada Domates Görmek, Domates Yemek

Rüyasında domates görmek, hüzün ve keder ile tabir olunmuştur. Domates, tadı ekşi olduğu için rüyada hayırlı değildir. Başka kaynaklara göre ise kırmızı domates altın, gümüş gibi ziynete, yeşil, olgunlaşmamış domates ise diğer para ve değerli mallara işarettir.
Rüyasında domates yemek ise bazı rüya tabirlerine göre haksız kazanç anlamına gelmektedir.

Rüyada Deniz Görmek


Rüyada deniz görmek tabiri şu şekilde yapılmıştır: Rüya sahibi ticaret ile uğaraşan bir kimse ise malında artmaya, işçi bir kimse ise ustalığa yorumlanır.
Rüyasında deniz gören kimsenin istekleri yerine gelir, muradına erer. Deniz suyu içtiğini gören kimsenin ömrü uzun olur ve dünyada zenginlik sahibi olur. Bir kaba denizden su aldığını gören kimse artan parası ve malı ile birikim ve yatırım yapar.
Bazı tabircilere göre denizden su içmek içilen su miktarı kadar edeb ve ilim sahibi olmaktır.
Denizde yıkandığını gören kimse günahlarından pişmanlık duyan kimsedir ve günahı Allah izniyle affolunur.
Rüyasında denize işeyen kimse bir hata yapar veya bir günah işler.
Denizi bir başından bir başına geçtiğini gören kimse keder ve üzüntülerinden kurtulacak demektir.
Bulanık sulu deniz gören kimse bir sıkıntıya düşer. Tam tersi berrak ve temiz deniz hayır getirir.
Rüyada denizde yüzmek ise bir işten başarı ile çıkma çabasına işarettir. Yüzmede çekilen zahmet, işin başarısı için gereken zahmetin işaretçisidir. Denizden yüzerek kıyıya çıkmayı başarmak işi de başarmak anlamı taşır.
Rüyada Denizde abdest almak şifa habercisidir. Denizin kudurduğunu rüyada gören kimse bir şeyden korkuya kapılmış veya kapılacaktır.

enizde su üzerinde gezdiğini görse iyi niyet ve itikadının sağlam olduğuna yorumlanır. Bazan deniz, sonu ve sınırı olmayan sanata ve şehvete yorumlanır. Denizin güzel bir şekilde fazlalaştığını görse, o sırada insanların yağmura ihtiyaçları varsa yağmur yağar veo yağmurdan faydalanırlar. Denizin taşıp dalgalarının birbirine vurduğunu gören kimse yolculuğunda korkuya ve şiddete düşer. Denize sidik ettiğini gören kimse günah işler. Bazan da deniz, dünyaya ve dünyanın garip hallerine işarettir. Danya aleyhisselam’a göre:rüyada deniz görmek, mutlaka bir devlet büyüğü ile tabir olunur. Denizi saf, sakin, düzgün ve dalgasız olarak görmek, adaletli bir başkana; dalgalı ve çırpıntılı görmek, zalim bir başkana işarettir. Denizden su içtiğini gören, devlet büyüklerinden hayır ve menfaat görür. Bütün denizin suyunu içip bitirdiğini gören, büyük bir makama nail olur ve hayır ve iyilik görür. Denizin üzerinde gezindiğini gören, yolculuğa çıkar. Keder ve sıkıntıdan kurtulur. Kendisi ile gideceği yer arasında denizin engel olduğunu gören, eğer yolcu ise yolundan kalır; yahut hükümet tarafından işlerinde bir engel çıkarılır. Suyu tuzlu veya acı ve bulanık bir denizde veya gölde battığını gören, şiddetli bir sıkıntı içine düşer. Denizde yüzmek için uğraştığını gören, bir işe girerek onunla uğraşır; bir rivayete göre tutuklanır ve mahkemelerle uğraşır. Suyun altında kaldığını gören öldürülür. Bir rivayete göre günahlarına tövbe etmeden ölür. Rüyada denizden su içtiğini ve suyun soğuk olduğunu gören biri ile mahkemelik olur, rüyayı gören ilim adamı ise ilmi artar, hükümet adamı ise itibarı artar. Denizden sıcak su içtiğini gören, musibete ve sıkıntıya düşer. Eğer içtiği su kötü kokulu ve tadı da fena ise, düşmanının kendisine üstün geleceğine, bir rivayete göre de hükümet tarafından işinde zorluğa düşeceğine delalet eder. Rüyada denizin kuruduğunu görmek, devlet başkanının ölümüne veya siyasi kudretinin azalmasına, denizi bir damla kalmayıncaya kadar içtiğini görmek, rüya sahibinin işlerinde başarıya ulaşacağına; deniz hayvanlarından birinin kendisiyle konuştuğunu görmek, hükümetin sırlarını açıklayacağına; denizin dalgalanıp karıştığını ve havanın karardığını görmek, isyana, yalanın çoğalmasına; denizden tatlı su içtiğini görmek, helal mal edineceğine; denizden maden veya kıymetli bir mücevher çıkardığını görmek, hayır ve menfaate; çıkardığı şey çirkin ise düşmana karşı üstünlüğüne; rüya sahibi ilim adamı ise ilminin artmasına; denizden kötü bir şey çıkardığını görmek, düşmanın memleketi istilasına delalet eder.

Rüyada denizin bütün suyunu içtiğini görmek, dünyanın birçok nimetlerine sahip olmaya delalet eder. Ve bu kimsenin ömrü uzun olur.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada deniz görmek altı şekilde tâbir olunur: Devlet Başkanı, Alim kimse, İlim, Mal, İnsanların reisi, iş, gayret ve çaba.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada denizin üstünde yürüdüğünü ve fakat ayaklarının ıslanmadığını gören kimse cehennem ateşinden kurtulur ve dünyada Salih insanlardan biri olur.

Rüyada denize girdiğini görmek, deniz gibi unvanı olan bir sultanın hizmetine girmeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada denizin ortasında oturduğunu veya yattığını görmesi, sultanın huzuruna gireceğinin işaretidir.
Hasta bir adamın denizde yıkandığını ve abdest aldığını görmesi, Allahu Teâlâ’nın ona şifa vereceğine; borçlu birinin görmesi, borç ve sıkıntıdan kurtulacağına ve korktuğu şeylerden emin olmaya delâlet eder.

Rüyada denizden avucu ile su alıp deniz üzerinde bulunan bir gemiye koyduğunu görmek ve onu doldurmak, uzun ömürlü bir çocuğa delalet eder. Bu rüyayı görenin uzun ömürlü bir çocuğu olması muhtemeldir.

Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada deniz görmek, mutlaka halife ve sultan veya faziletli
bir âlim ile tâbir olunur. Denizi saf, temiz, düzgün bir halde görmek, adaletli devlet
reisine işarettir. Bulanık, kötü, çırpınır görmek, zalim ve cebbar sultana delâlet eder.

Cabirü’l-Mağribî de demiştir ki: Rüyada denizin kuruduğunu görmek, devlet başkanının vefatına yahut askerinde noksan husulüne veya düşman karşısında mağlup olmasına delalet eder.

Rüyada Deprem Görmek

İslami rüya tabirleri kaynaklara göre rüyada deprem olduğunu görmek ve rüyada zelzele olduğunu görmek çeşit çeşit yorumlanmıştır. Tüm rüya tabiri kaynakları yorumlarını buradan paylaşacağız.
İmam Nablusi demiştir ki: Bir kimsenin rüyada deprem olduğunu görmesi bir yerden başka bir yere göç etmek olarak yorumlanır. Bir dağın sarsıldığını ve sallandığını görmek korku ve şiddet işaretçisidir.
Yerin deprem olarak sallandığını görmek işte ve geçimde gelişme gösterecek canlılık ve bereket habercisidir.
Bazen de rüyada zelzele olduğunu görmek feryat figana, karmakarışık işlere, can sıkıcı haberler ve sırların deşifre olmasına delalettir.
Bir yerde deprem olduğunu, insanların bir kısmının yerde kaybolup bir kısmının kurtulduğunu görmek devletin zulümle muamele edeceğine yorumlanır.
Kıtlık hüküm süren bir yerde deprem görmek o yerin mahsül ve toprağında bereket artışına işarettir. Bağda veya bahçede deprem görmekse yemiş bolluğu işaretçisidir.

Diğer rüya tabiri alimlerine göre; Hamile bir bayan rüyasında deprem görürse çocuğunun doğması yaklaşmış demektir.
Bazı kaynaklara göre de deprem hastalıktan kurtulma, sağlığa kavuşma işaretçisidir.

Rüyada Diş Görmek, Diş Çekmek veya Çektirmek

Rüyada diş görmenin islami rüya tabiri kaynaklarında çok çeşitli yorumları mevcuttur.
Rüyada dişler görmek aile ve akrabayla, üst kat dişleri erkekler, alt kat dişleri kadınlar, azı dişleri aile reisi akrabalar ile tabir olunmuştur.

Bazı rüya tabiri alimlerine göre dişler rüya sahibinin veya akrabasının ömürleriyle tabir olunmuştur. Dişin yanında bir diş daha çıktığını görmek akrabanın birinden iyi bir haber veya maddi- manevi destek görmeye delalettir.
Rüyada misvak ile diş temizlemek akrabalar arasındaki bir sorunu aracı olarak çözmeye işaret eder.
Bir kimse rüyada bu dişlerin birinde gördüğü artma, kuvvete; beyazlık ve güzellik ise o kimsenin o dişinin ifade ettiği kimseden göreceği ferahlık ve sevince yorumlanır. Rüyada dişlerinden birisinin ağrıdığını gören kimse o dişin temsil ettiği akrabasından kötü bir söz işitir veya o akrabası ona dişindeki ağrının şiddeti kadar bir muamele yapar. Rüyada dişinin düştüğünü görmek, mal ve kendisinde meydana gelen noksanlığa işarettir. Rüyada görülen diş, rüya sahibinin millet ve kabilesinin en büyüğü veya en hayırlısına delâlet eder. Rüyada azı dişlerini görmek, rüya sahibinin uzak akrabası veya kendisiyle övündüğü mal, evlât ya da buluğ çağına erişmeyen çocuklara delâlet eder.

İmam Nablusî (r.a.) demiştir ki: Üst çenede ve göz hizasında bulunan dişler erkeklere, alt çene ve sakal hizasında bulunan dişler de kadınlara delâlet eder. Bir kimse, rüyada bu dişlerin birinde gördüğü artma, kuvvete, beyazlık ve güzellik ise, o kimsenin, o dişinin ifade ettiği kişilerden göreceği ferahlık ve sevince delâlet eder. Bir kimsenin rüyada azı dişinin sökülüp koparıldığını görmesi, o dişin temsil ettiği akrabasından birisinin ölümüne delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, rüya sahibine borcunu ödemek için Cenab-ı Hakk’ın kuvvet vereceğine delâlet eder. Rüyada dişlerinden birisinin ağrıdığını görmek, o dişin temsil ettiği akrabadan fena söz işitmeye işarettir.

İbni Sirin demiştir ki: Bir kimse rüyada bir dişinin düştüğünü ve onu düştüğü yerde bulduğunu görürse vefat eden bir evladı varsa o evladının yerine yeni bir evlat sahibi olur. Düşen dişi arayıp bulamadığını görmek bir akrabanın vefat etme habercisi olabilir.
Uzayan diş görmek mal ve nimete tabir olunur.

İbni Kesir diyor ki: Rüyada dişlerin küçüklüğü güzellik, iriliği müjdedir.

Ebu Said-ül Vaaz demiştir ki: Rüyada ağzında diş çıktığını görmek üç tür tabir edilir: İşinin değişmesi, uzun bir ömür, faydalı işlerde güzellik.

Caferi Sadık demiştir ki: Rüyada diş görmek altı şekilde tabir edilir: Akraba ve aile, servet, iyilik, maddi yardımlaşma, üzüntü, akrabadan ayrılık, hasar.

Rüyada Dağ Keçisi Görmek

Rüyada dağ keçisi görmek, rüya gören kişinin bir konu üzerinde haddini aşabileceğine işarettir. Bir dağ keçisine veya bir koça rastladığını görmek; sözü büyük bir kimseden akıl veya para alacağına işarettir.

Reklam
Sosyalde Biz
Sosyal Beğeni