Reklam

O – Ö

O – Ö harfi ile başlayan rüyalar.

Rüyada Adam Öldürmek

İslami rüya yorumları kaynaklarında adam öldürmek rüyası oldukça değişik ve kapsamlı biçimde yorumlanmıştır.
Rüyada bir kişiyi öldürmek yeni bir arkadaşlık kurmaya delalettir. Rüyanın görülüş biçimine bağlı olarak adam öldürmek rüyası günah işlemeye, bir dertten kurtulmaya, dinin hayatındaki önemini geri plana atmaya delalet edebilir. Birini boğarak öldürmek o kimseye zulüm etmeye yorumlanır. Bir kimseyi boğazlamaktan başka bir biçimde öldürmek ölen kimse tanıdık ise ona mal ve hayra işarettir.
Rüyada bir yerde birisini öldürdüğünü itiraf edip açıkça söylemek yüksek makam ve mevki işaretçisidir.
Rüyada çocuğunu öldürmek bol rızka erişmeye, rüyada öldürüldüğünü görmek uzun ömre ve berekete, savaşta öldüğünü görmek dünyalık işlere yorumlanır.
Rüyada bir kimsenin diğer bir kimseyi katlettiğini görmek, katilin maktule hayır ve menfaati olacağına; yahut zülüm edecegine; birini katlettigini görmek, ona iyilik etmege; kendinin katledildigini görmek, ömrünün uzun olacagina delalet eder. Kirmaniye göre; bir kimseyi katlettigini gören, o kimseye hayir ve menfaat saglar. Bir cemaatin kendisini zulmen katlettiklerini görene, en büyük devlet adami tarafindan hayir ve menfaat hasil olur. Bir kimseyi zulmen katleyledigini gören, asi ve nefsine zulüm edici olur ve Allah, onun üzerine birini musallat kilar. Cabirül-Magribiye göre; evladini katlettigini görene Allah (cc) helal rizk ihsan eder. Bir rivayete göre, rüya sahibi, mal ve dünya izzeti için evladina zulüm yapar. Birini katlettigini ve maktulün cesedinden kan akittigini görenin eline mal geçer. Eger kan akmaz ise, mal hasil olmaz. Cesedinin katleyledigi adamin kani içinde yuvarlandigini görmek, o adamin malindan istifadesine; birini katledip maktulden beyaz kan çiktigini görmek, dininin gitmesine; kendini katledilmis ve fakat kimin tarafindan katlolundugunu bilmez görmek, kanuna az itaatkar olmaga; katledeni bilir ise, düsmana zafer bulmaga, birini katleyledigini ve maktulün kanindan necaset aktigini görmek, maktulün katilden fenalik görmesine delalet eder. Bir kimseyi katlettigini, fakat bunun kim oldugunu bilmedigi gibi muayene eylemedigini gören, düsmana muzaffer olur ve gamdan kurtulur. Kendi nefsini katleyledigini gören, tövbeye muvaffak olur. Kendisinin boynu vurulmak suretiyle katlolundugunu gören, eger köle ise azat olur; gam ve kederden kurtulur; borçlu ise borcunu öder; eline çok mal geçer; eger kendisini bu suretle katleden adami bilirse, ondan çok hayir görür. Eger katil, kadin, yahut hadim agasi veya buluga ermemis çocuk veya sakalsiz sabi emred ise, rüya sahibinin vefatina delalet eder. Ibni Sirine göre; bir kadin rüyada zevcini katlettigini görse, ona alakasi olmadigi bir günah ile töhmet eder. Bir küçük çocugu katledip pisirdigini gören, livata fiili islediginden dolayi ayiplanir. Bir çocugun katledip pisirildigini ve etinin koparildigini görmek, babasinin zulme duçar olacagina isarettir. Bir cemaatin birbirlerini katlettiklerini görmek, halk arasinda bidat zuhuruna; bir insani katledip cesedini arkasina aldigini görmek, cezayi hak edecegine ve zarara duçar olacagina delalet eder. Bazilarina göre; rüyada katil görmek, hacca gitmek isteyen kimse için muradina ermege; rüya sahibi hasta ise, sifaya isarettir. Bir kavle (söylentiye) göre, katil rüyasi, belaya ve nimetin zevaline delalet eyler. Bir hükümdarin boyunlarini vurmak suretiyle tebasini katlettigini görmek, ahalinin zulmünden halas olmasina. hürriyete kavuşmasına, hükümetten iyilik ve ihsan görmesine isarettir. Abdulgani Nablusiye göre; rüyada katil günah islemeye işarettir. Nefsini katlettigini gören, günahlarina tövbe eder. Bir insani katleyledigini gören, büyük bir günah isler. Kendisinin katlolundugunu gören, çok yasar ve fazla hayra nail olur. Bir adami bogazini kesmeyerek katlettigini görmek, maktulün hayir ve menfaatine ulasmasina delildir. Bir nefis katlettigini gören, keder ve gamdan halas olur. Bir köle, efendisinin kendisini katleyledigini görse, azat olur. Bir katil isledigini ikrar ettigini gören velayete ve halk arasinda ihtiram makamina nail olur. Fisebilillah katledildigini gören, sehit olur. Bir baska rivayete görede: Rüyada bir kimseyi öldürmek, günah islemeye isarettir. Rüyada kendi kendisini öldürdügünü gören kimse “Tövbe-i nasuh” île tövbe eder. Rüyada bir insan öldürdügünü gören ktmse büyük günah isler. Bir kimse rüyada öldürüldügünü görse, o kimsenin ömrünün uzun olmasina ve çesitli kabilelerden çok hayra ve mala nail olmasina isarettir. Bir kimse rüyada, kesmeksizin bir kimseyi öldürdügünü görse, öldürülene hayir ve mal isabet eder. Rüyada bogazlamak, zulümdür. Rüyada birisini öldürdügünü gören kimse “Sen bir de adam öldürmüstün de biz seni o kandan kurtarmistik”(Taha suresi. a.40) mealindeki ayet geregince, korku ve kederden kurtulur.
Okuduğunuz üzere ölüm rüyası istisnai durumlar haricinde genellikle ters olarak ömre veya iyiliğe delalet etmektedir.

Rüyada Öd Ağacı Görmek

Rüyada öd ağacı görmek güzel yüzlü, yumuşak tabiatlı, tatlı bir adama tabir edilir. Öd ağacı yakıp tütsüden herkesin faydalandığını göre kimse, halk içinde hayırları ve güzel ahlakıyla tanınır. Birinin gözünün önünde öd ağacı yakıp tütsü verdiğini gören kimse tütsüyü verdiği kişilere yardım ve iyilik eder.

Rüyada Ocak Görmek

Rüyada ocak görmek; evin reisine, bazen de değerli hanıma işarettir. Ocak kerpiçten yapılmış ise ilişkileri bozuk bir aile olduğuna işarettir. Ocak ağaçtan ise evin hanımının kötü bir aileyle yaşadığına işarettir. Eğer altın, gümüş benzeri kıymetli madenlerden yapılmış ise rüya sahibinin şerefli bir aileden olduğuna işarettir. Ocak eğer taş veya tuğladan ise fakir ama iyi ahlak sahibi bir ailenin kızına işarettir.
Bir ocağın yıkıldığını görmek sahibinin nimetinin yokluğuna veya aile veya çocuklarının yolculuğuna işarettir. Rüyasında bir ocak yaptığını görürse bolluk ve refah içinde bir hayatı olacağına delalet eder. Ocağın yandığını görürse hanımı ve çocuklarıyla neşe ve sevinçli bir ömrü olacağına işarettir.

Rüyada Obur Görmek

Bir kimse rüyasında obur birini veya kendisinin obur olduğunu görürse rüya sahibinin günah işleyeceğine, kötülük yapacağına işaret eder.

Reklam
Sosyalde Biz
Sosyal Beğeni