Reklam

U – Ü

U – Ü harfi ile başlayan rüyalar.

Rüyada Uçak Görmek

Eski islami rüya tabiri alimlerinin zamanlarında uçak ve benzeri taşıtlar olmadığından rüya tabiri kaynaklarında bu konu hakkında pek bir şey yoktur. Kaynaklarda bulduklarımız şu şekildedir. Uçak rüyası yönetici ve yönetime tabir edilir. Rüyada uçak veya benzeri bir taşıtla yavaş yavaş yükseldiğini gören yavaş yavaş yüksek makama çıkar. Uçak ve benzeri taşıtların dümdüz gittiğini görmek hükümette işlerin adaletle yürüdüğüne işarettir. Bir uçak yaptığını veya satın aldığını gören kimse işlerinde sivrilip yükselme gösterir.
Uçak ve diğer hava taşıtlarından birine binmek kendini tehlikeli veya riskli bir işe atmakla tabir edilir. İnmek ise tam tersi olarak bundan kurtulmanın işaretçisidir. Uçakla havada uçup akrobatik hareketler yaptığını gören tehlikelere karşı cesur olur.
Bir uçak sattığını gören kendi kazandığı bir başarıyı yine kendi kaybeder.
Rüyada uçmak tabiri ise sitemizde daha detaylı yorumlanmıştır, buradan rüyada uçmak konumuza ulaşabilirsiniz.
İslami Rüya Yorumları paylaşımlarımız devam edecektir.

Rüyasında Uçmak


Danyal (a.s) buyurmuştur ki: Rüyada uçtuğunu görmek hayırlıdır. Rüyasında bir yerden bir yere uçtuğunu gören kimse bir yolculuğa çıkar veya iyi bir makama nail olur. Gökyüzünde uçtuğunu gören kimse bir şeyden zarar eder.

İbni Sirin rahmetullah demiştir ki: Rüyasında kanadı olmadan uçtuğunu görenin hayat şartları değişir.

İmam Nablusî demiştir ki: Havada güvercinler gibi uçtuğunu ve yeryüzünde bulunanlardan dilediğine zarar vermeye ve dilediğine de fayda temin etmeye muktedir olduğunu gören bir kimse, saltanat, izzet ve şerefe nail olur.
Rüyada kuşlarla beraber uçtuğunu görmek, yabancı bir kavmin arasında bulunmaya delâlet eder.
Rüyada düz bir şekilde uçtuğunu ve hiç zahmet çekmeden gittiğini görmek, işlerinin zahmet çekmeden iyi gitmesine işarettir.
Bir kimsenin rüyada iki kanadı olup uçtuğunu görmesi, hayır, izzet ve şerefe delâlet eder. Bu rüya, herkes için hayırdır.
Zindanda olan bir adamın rüyada uçtuğunu görmesi, hapisten kurtulmaya işarettir.

Kirmani demiştir ki: Rüyada semaya doğru çok uçtuğunu görmek, hacca gitmeğe;
kendi evinden meçhul bir eve uçtuğunu görmek, ölüme; kuş kanatları gibi kanatları
olduğunu görmek, halkın taaccüp ve hayretini mucib olacak bir halin zuhuruna delâlet
eder.
Rüyada istediği zaman uçtuğunu ve istemediği zaman da uçmadığını görmek, rüya
sahibi için büyük bir hayra delâlet eder ve ona işleri kolay olur.
Gurbette olan bir kimsenin rüyada uçtuğunu görmesi, vatanına döneceğine işarettir.
Rüyada kanatsız olarak uçtuğunu ve göğe doğru yükseldiğini görmek, şiddetli bir
korkuya delâlet eder.
Rüyada uçmak, yolculuk; başaşağı uçmak ise, rahatlıkla yapılacak yolculuktur.
İslami rüya tabiri kaynaklarına göre rüyada uçmak yukarıda anlatılanlar şeklinde tabir olunmaktadır.

Rüyada Uçmak

Danyal (a.s) buyurmuştur ki: Rüyasında uçtuğunu görmek hayırlıdır, rüya gören kimse yolculuğa çıkar veya değerli bir makama nail olur.
İbn Sirin (r.a) demiştir ki: Semada uzun süre uçmak hacca gitmeye, kuş kanadına benzemeyen kanatları olduğunu görmek halkın hayret edeceği bir olayın olmasına, gökte uçup yere inmek hastalanıp sonra iyileşmeye işarettir.
Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Rüyasında uçarak bir dağın tepesine konduğunu gören büyük bir makam elde eder. Uçarken bir şeyin üstüne düştüğünü gören o şeye sahip olur. Kanatlanıp uçtuğunu görmek, arkadaşlarıyla veya tek başına bir yolculuğa çıkacağına, kanatsız olarak uçtuğunu görmek hayat şartlarının değişeceğine, uçarak istediği yere konarsa çıktığı yolculuktan hayırlı sonuçlar alacağına, bir tarladan diğer bir tarlaya uçmak kuvvet ve şeref sahibi olmaya tabir edilip yorumlanır.

Rüyada Ürpermek

Rüyada ürperdiğini görmek Allah’tan korkmaya ve kalbinin yumuşaklığına tabir edilir. Rüyasında sebepsiz yere ürperdiğini gören insanlara karşı koruyucu kollayıcı ve şefkatli olur, ibadetle uğraşır. Tiksinti verici veya korkunç bir şey görerek ürperdiğini gören kimse korkularından kurtulur.

Rüyada Uçurtma Görmek

Rüyada uçurtma görmek; Onura ve yüksek derecelere ulaşmaya işarettir. Uçurtma uçurmak ise boş ve faydasız işlerle uğraşmaya işarettir. Yere düşen uçurtma asılsız haberdir.

Reklam
Sosyalde Biz
Sosyal Beğeni