Reklam

Rüyada Alim Görmek

Bir cahilin Rüyâda âlim olduğunu ve halkın sözlerini kabul edip ona uyduklarını görmek, halk nazarında hakarete, aleyhinde suçlamalara, bir âlimin Rüyâda kendisini âlim görmesi şeref ve değerinin yükselmesine, bir âlimin halkın çirkin gördüğü bir işi yaptığını görmesi kendisiyle dalga geçilmesine, bir âlimin kendisini yanına oturtup konuştuğunu ve güzel sözler söylediğini görmek, hayır, iyilik, maddi menfaat ve yardım göreceğine, rüyâda bir âlimin huzurundan kovulduğunu veya öfke ve hiddetle azarlandığını görmek, rüyâyı görenin itikâdındaki eksikliğe, halk arasında alçalma, küçük düşürülme ve hakaret görmesine tâbir edilip, yorumlanır.
Câferi Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyâda âlim görmek, dört türlü tâbir edilir. Değerinin yükselmesi, makam, mevki ve izzetinin yüksel¬mesine, halk içinde îtibâr ve kabul olmaya tâbir edilip, yorumlanır. Rüyada bir âlimin elini öptüğünü görmek, ilminden faydalanmaya, âlimin kendisine birşey verdiğini görmek, Dünya ve Ahirette değerinin ve mertebesinin yükselmesine, kendini âlim ve halkı elini öper görmek, memleket halkının ondan hayır, iyilik, maddi menfaat ve yardımlaşma görmesine, âlimin ders ile meşgul olduğunu görmek, âlimlerin, haramdan kaçanların ve İslâm’ı güzelce yaşayanların iki katına çıkacaklarına, bir âlimden ders aldığını görmek, âlimlerin ilminden istifade etmeye tâbir edilip, yorumlanır. Bir âlimin kendisini öptüğünü gören kimse, makam ve şeref sâhibi olur. Alim olmayan biri, âlimlerin kılığına girip gezdiğini görse riya ve gösterişe düşüp halkı aldatır. Bir âlimin kendisini dâvet ettiğini gören kimse, devlet hizmetine girer. Alimin kendini yüksek bir mahalle çıkardığını gören kimse, âlimler arasına girip halk indinde ağırlığı ve saygısı artar. Bir âlimin yüksekten düştüğünü gören kimse, o âlimin, âlim olmayan birisi ise, ilmin değerinin düşmesine tâbir edilip, yorumlanır.
İmâmı Nablûsi (r.a.) demiştir ki: Rüyâda âlimler, ilim meclisi ve ders görmek, herhalde iyilik, güzellik ile tabir olunur. Bir âlimin güler yüzle şaka etmesi rüyâ sâhibi için hayır, iyilik, maddi menfaat ve yardımlaşma göreceğine, hiddetli, gazablı ve asık suratlı olması ise, zarar ve hasar, aşağılanmak, hakaret, azl ve sükûttur. Âlimler, nebi mirasçısı olduğundan Rüyada alim ve âlimler görmek, sünnete uymak ile de tâbir olunur.

Bir Cevap Yazın

Reklam
Sosyalde Biz
Sosyal Beğeni