Reklam

Rüyada Anahtar ve Kilit Görmek

Anahtar, insanların işlerini düzenleyen, sıkıştığı konularda yardımcı olan psikolog, avukat, danışman ve emlakçı gibi bir adam ile tabir edilir. Elinde bir çok anahtar olduğu gören kimse yüksek dereceye ulaşır ve büyük şeref sahibi olur.
Kirmâni (r.a) demiştir ki: Anahtar ile açmak hayra, kapamak kötülüğe, kötü ve zararlı olan işlere işarettir.
Bazı rüya tabiri alimlerine göre: Kilitlemek evlendirmeye tabir edilip, yorumlanır. Elinde cennetin anahtarları olduğunu gören kimse, zamanın devlet başkanı veya memleketi idare etmekle görevli olanlarının siyasetine uyar ve işlerinin sonu hayır olur. Anahtar Allahü Teala hazretlerinden ihtiyacını karşılamak için yapılan dilek, dua ve istiğfar ile tabir edilir.
Câbir’ül Mağribi (r.a) demiştir ki: Elinde bir anahtar olduğunu görmek, temiz su ile abdest almaya, ibadete tabir edilip, yorumlanır. Elinden anahtarın düştüğünü gören kimse, namaz kılmakta ihmalkarlık gösterir.
Câferi Sâdık(r.a) demiştir ki: Anahtar rüyası, güç işlerin kolaylaşmasına, üzüntüden kurtulmaya, hastalıktan şifaya, muradına ermeye, dininin kuvvetine, ihtiyaçlarının karşılanmasına, duanın kabul olunmasına, ilim ve marifete tabir edilip, yorumlanır.
Muhammed Bin Şamuye demiştir ki; Elinde bir anahtar veya anahtarlar bulunduğunu gören kimse, mal mülk, para, altın gibi kıymetli şeylere, yüksek dereceye ve büyük hayırlara erer. Bir şeyi anahtar ile açtığını gören kimse, ihtiyacı için birinden yardım görür. Bir kadın, üzerine, eline, çantasına veya herhangi bir yerine bir anahtar bırakıldığını görse, içiyle dışı bir olmayan, göründüğü gibi davranmayan sinsi bir adam ile evlenir. Kendisine bir anahtar veya anahtarlar verildiğini gören kimse, halkın ileri gelenlerine hükmedecek büyük bir vazifeye geçer. Buna ehil ve salih ise, devlet hazinesinin yöneticisi olur. Bu rüya her sürede hayırdır. Anahtarın veya dişlerinden birinin kırıldığını görmek, hayırlı değildir. Anahtarının kaybolduğunu veya çalındığını gören kimse, işyerini kapatır. Anahtarı kilit deliğine sokmak rüyası nikahtır. Eğer yeni ise, kadın bakire, eğer eski ise, alacağı kadın duldur.
Ebû Sâid’ül-Vaaz (r.a) demiştir ki: Demirden anahtarı olduğunu gören kimse, kuvvet ve kudret sahibi bir adamdır. Açmak iyidir, nusret ve zaferdir. Elinde anahtarlar olduğunu gören kimsenin eline para, altın, sermaye veya ticaret malı geçer. Anahtarla bir şeyi açmak, Allah’tan ihtiyaçlarını karşılamak için dua etmesine işarettir. Anahtarsız kilit görmek, dünyevi ve dini murada ermeye ve her halinin iyileşmesine tabir edilir. Kilidin kolayca açıldığını görmek, işlerinin kolayca yürümesine ve hacca gitmeye, kilidi açmakta zorlanmak veya açamamak, çözümü zor ve karışık olan işlerinde güçlük çekmeye veya kısmetinin bağlı olmasına işarettir.
Câferi Sâdık (r.a) buyurmuştur ki: Kilit rüyası altı türlü tabir edilir: Bir işin gerçekleşmesi, kuvvet, hacc, iyilik, maddi menfaat ve yardımlaşma, mükemmel bir hanım, karşılıklı itimad. Diğer bir rivayete göre kilit yapmak sapıtmışlığa, diğer bir görüşe göre iyi halini muhafazaya tabir edilip, yorumlanır. Kilit ve anahtarın konduğu yer hanım ile tabir edilir. Rüyada kilide bir şey soktuğunu gören kimse, bekar ise evlenir veya Allah onu harama düşmekten korur. Bir kapı üzerine kilit vurduğunu gören kimse, eşini çok fazla olarak kıskanır. Boynuna ağır bir kilit astığını görmek, hayırlı değildir. Bir madeni kilit görmek, o madenin tabirde mensup olduğu cinsten bir kadına tabir edilip, yorumlanır. Ağaçtan bir kilit görmekte hayır yoktur. Rüyada görülen kilidi, fesat ve karnı bozuk, çekemeyen birinin elinde görmek, azgınlığın artmasına, cimri bir kimsenin elinde görmek, onun azgın bir cimri olduğuna, İslam’a bağlı birinin elinde görmek, hayır ve berekete tabir edilip, yorumlanır. Dükkanlar üzerine asılı kilitler görmek, sahiplerinin işlerinin durgunluğuna tabir edilip, yorumlanır. Bir kilidi kırdığını görmenin tâbiri, kırarken kullanılan araca göre değişir. Kötü, çirkin, pis sayılacak bir şeyle kırılırsa tabir kötü, iyi ve temiz bir şeyle kırmanın tabiri iyiye tabir edilip, yorumlanır.
İmam Nablusi şöyle buyuruyor: Rüyada anahtar görmek rızık, geniş gelir, yardım, ilim, evlat, elçi, eş, mal, arzunun gerçekleşmesi, emanet, kurtuluş, nusret, define, kabul olunacak dua, hacca gitmek şeklinde tabir edilir. Elinde bir takım anahtarlar olduğunu gören kimse, rızka ve ilme nail ve bu konuda yardıma mazhar olur. Bir anahtarı bulduğunu açık seçik gözleriyle gören memurun mevkisi ve makamı yükselir, ordu kumandanı ise, düşmanına galip ve muzaffer olur. Elinde tahtadan bir anahtar olduğunu gören kimse, malını kimseye emanet etmez, emanet edilmiş malı varsa itimad ettiği adam emaneti iade etmez. Elinde dişsiz bir anahtar olduğunu görmek, yetime zulüm etmeye, elinde cennetin anahtarı olduğunu görmek, ilme ve dine, bir hazine bulmaya veya mirastan eline helâl mal geçmeye işarettir.
Bâzı rüyâ tâbiri âlimlerine göre: Elinde birçok anahtar olduğunu gören kimse, büyük bir mertebeye erişir. Anahtar ile bir kapıyı veya kilidi açtığını gören kimse, bir büyük kimsenin yardımı ile düşmanına galip gelir. Bir anahtar aldığını gören kimse, ya hazine bulur veya arazi sahibi ise, bol verim alır. Elinde Kabe’nin anahtarını görmek, büyük bir imam veya devlet başkanı veya memleketi idare etmekle görevli olanlara yakın olmaya, bir kadının üzerine bir anahtar konulduğunu görmek, evlenmesine, bir kilidi açmaya çalıştığı halde güçlük çeken amacına ulaşamamaya, bir kale veya şehrin anahtarına sahip olduğunu görmek, ilmi ve idari tecrübesi varsa yönetici olmaya, ehil değil ise, yöneticilere yakın olmaya tabir edilip, yorumlanır. Rüyada kilit görmek, emin bir adam, bakire bir kadın, beklemek, muhabbet, kuvvet, yemin, kefil, selamet, ahde vefa, gaflet, tasa ve keder, ferah ve sevinç ile tabir edilir. Görülen rüya ile rüyayı gören kimsenin hal, şan, makam mevki ve eğitimi nazarı dikkate alınarak bunlardan birine nispet edilip tabir edilir. Rüyada kilit açtığını gören kimse, haklı veya haksız yere girdiği cezaevinde cezasını çekmekte bulunan kimse ise, kurtulur. Eğer üzüntülü ise, kederi dağılıp işleri yoluna girer. Diğer bir rivayete göre Rüyada kilit açtığını gören kimse, tutmayacağı söz için yemin eder. Rüya sahibi erkek veya kadın eşinden ayrılır. Bir kapıyı kilitlediğini gören kimse, birisinden kefil olmasını ister veya kendisi bir başkasına kefil olur. Bir kapının kilidini açtığını gören kimse, sıkıntısından kurtulup bolluk ve huzura erişir. Kilitlemek keder, açmak da huzurdur. Evlenmek isteyen bir kimsenin rüyada kilit görmesi emin, tedbirli, ev idaresine bilgisi ve becerisi olan bir kadın ile evliliğe, yola gidecek bir kimsenin kilit görmesi Allahü Teala’nın korumasıyla selametle yolculuğa çıkacağına işarettir.

Rüyada Anahtar ve Kilit Görmek için 14 cevap

  • BEN RUYAMDA ABLAM ANNEMBEN OTURUYORUZ DEGISIK BIR EVDEYANI KENDI EVIMIZ DEGIL SONRA SANKI BIRI YADA GIZLI GUC KAPIYI UZERIMIZE KITLIYOR BAYA KORKUYORUM TEDIRGINLE KAPIYA YONELDIGIMLE KAPI ACILIYOR KILITLI DEGIL BUNUN ANLAMI NEDIR YAZARSANIZ sevinirim.

  • rüyamda evin kapısının dışındayım. örtülü ve kilolu bir kadın geliyor kilidi açmaya çalışıyor kovmaya çalışıyorum gitmiyor. hırsız var diye bağırmaya çalışıyorum sesim çıkmıyor.. sonra yengem(uzun yıllardır görmediğim) geliyor kadını hırpalayarak elinden klidi ve anahtarı alıyor.
    kapıyı açıyorum içeri bakınca daha önce hırsız girdiğini herşeyi talan ettiğini görüyoruz..
    benzer rüyalar görüyorum geçen hafta da eve hırsız girerken yakalamıştım.beni görünce kaçmıştı..
    yorumlarsanız sevinirim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


dört × = 28

Reklam
Sosyalde Biz
Sosyal Beğeni