Reklam

Rüyada Arsa – Arazi – Tarla Görmek

Danyal (a.s) buyurmuştur ki:Rüyada arsa veya arazi görmek, eş ile tabir olunur. Bir arazi satın aldığını gören kimse, bekar ise evlenir. Sahip olduğu tarla ve araziyi sattığını gören kimse, eşini bırakır. Arazisinin verimli olduğunu gören kimsenin evlat ve torunları çok olur. Arazisinde bir şey bitmediğini gören kimsenin eşi kısır olur.
İbni Şirin (r.a) demiştir ki: Rüyada kendisini geniş bir susuz, bitkisiz, kıraç büyük ova ve çöllerde gören kimse yolculuğa gider.Toprağı kazıp yediğini gören kimse, para, altın, sermaye veya ticaret bulur. Kuyu ve sığınak gibi birşey yapmak için toprağı kazdığını gören kimse hile ile para kazanır.
Câbir’ül Mağribi (r.a) demiştir ki: Ayaklarının altında yeryüzünün toplandığını yani büzülüp daraldığını gören kimsenin ömrü sona ermiştir. Yeryüzünün altında titrediğini gören kimse, korku ve şaşkınlığa düşer. Gözünün gördüğü kadar geniş bir araziye sâhip olduğunu gören kimsenin halk içinde değeri, îtibar, kariyer, makam ve mevkisi çok olur. Böyle bir arsa satın aldığını gören kimse, zengin ve kısır olan bir kadınla evlenir. Geniş fakat bilmediği bir araziye sahip olduğunu gören kimse, dünyalığa kavuşur, bütün isteyip de ulaşamadığı arzularını elde eder veya bir yabancı kadın ile evlenir, veya eline ganimet geçer. Arsa üstünde oturduğunu gören kimse, değeri ve derecesi yükselir. Yere bir şeyle vurduğunu gören kimse, erzak temin etmek için yolculuk eder. Yerden avuç avuç toprak alıp yediğini gören kimsenin malı çok olur. Arazisinin toplanıp önüne geldiğini görmek, uzun hayata işarettir. Ekilmiş ve yeşermiş araziden çıkıp kurak ve bozkır araziye girdiğini gören kimse, sünneti terkederek günahkâr insanların arasına yönelir. Bir tarladan diğer tarlaya geçerek yürüdüğünü gören kimsenin bir memleketten diğer memlekete yolculuğu vardır. Yer üzerine çömelmekte hayır yoktur. Bir insanı sokmak için bir yeri kazdığını gören kimse, birine hile düşünür. Arazide su yolu kazdığını gören kimse, geçimi için bir işte çalışır. Bu kazma işini tamamlayıp suyu akıttığını gören kimse ise zorlukları atlatıp başarılı olur. Bir çukurun kenarında durup içine girmediğini gören kimse, eşiyle kavga edip sonra barışır. Bir çukurda olup oradan çıktığını gören kimse, hasta ise, şifâ bulur, haklı veya haksız yere girdiği cezaevinde cezasını çekmekte bulunan kimse ise, kurtulur, sıkıntıda ise, genişliğe çıkar. Bir çukurda olup kendini kurtarmaları için çağırdığı halde yardım bulamadığını gören kimse, vefat edip kabre girer. Araziyi teftiş ve kontrol ettiğini gören kimse, dünya işleri ile meşgul olur. Arazinin kendisiyle konuştuğunu gören kimse, çok yaşar. Arazi üzerinde veya kıyısında bir kanal kazdığını gören kimse, halka iyilik etmekle onları memnun eder. Bir rivayete göre büyük bir makama geçer. Bir köprü bina ettiğini gören kimse, dininde güçlü olur. Bir köprüyü yıktığını gören kimse, dinini yıkar.
Bazıları dediler ki: Bir arsa üzerinde köprü görmek, dört şey ile tabir olunur: Büyük makam ve şeref sahibi bir adam, iyilik, maddi menfaat ve yardımlaşma, din ve dünya, korunmak ve güven. Bir tarlayı suladığını gören kimse, para, altın, sermaye veya ticaret malı elde eder. veya bekar ise evlenir. Sahip olduğu tarlayı sel bastığını gören kimse, hükmen eşinden ayrılır. Birçok çukurlarla dolu tarlası olduğunu gören kimse, bozguncu, hile, yalan ve numarası çok olan süslü bir kadın ile evlenir. Tarlasının toprağından kerpiç veya tuğla yaptığını gören kimse, helal mal kazanmak için bir işte çalışır.
İmâmı Nablûsi (r.a) şöyle buyuruyor ki: Rüyada görülen arsa ve arazi, kıymetine göre tabir olunur. Üzerinden geçilen sahipsiz ve boş arazi, oradan gelip gitmeleri devamlı olan tüccar, işçi ve talebe taşıyanlar, sürü sahibi ve satıcı gibi adamlara nispet ile tabir olunur. Rüyada yeryüzü’nün yarıldığını görmek o memlekette haram yemek ve kötülüğün yayılmasına, küçük çocukların veya yeni yetişen neslin dini kural ve kaideleri önemsemediğine Hristiyanların yaşantısına özenmelerine tabir edilir. Diğer bir rivayete göre, tarlanın, büyümesi bereketli mahsule delalettir. Küçük bir tarlanın büyümüş ve genişlemiş olduğunu görmek, mahkum olanların kurtulmasına, hâmile kadının kolaylıkla doğum yapmasına, sahibinin rızkının genişlemesine işaret eder. Bilmediği geniş ve düz, adeta bir susuz, bitkisiz, kıraç büyük ova ve çöllere benzeyen arazide olduğunu gören kimse, yakın zamanda yolculuğa gider. Yer üzerinde oturduğunu gören kimse, yüksek derecelere erer. Yere eliyle veya diğer bir şeyle vurduğunu gören kimse, ticaret yapmak üzere ailesi, arkadaşları veya tek başına bir yolculuğa gider. Boz ve verimsiz bir araziden verimli ve iyi bir araziye geçtiğini gören kimse, sonradan uydurulan uydurma şeylerden vazgeçip sünnete intikal eder.

Bir Cevap Yazın

Reklam
Sosyalde Biz
Sosyal Beğeni