Reklam

Rüyada Ay Görmek

Rüyada Ay görmek, devlet bakanı ve büyük adamlar ile tâbir olunur. Ay’ı eliyle tuttuğunu ve kendi malı olduğunu gören kimse, eğer müstahak ise, büyük bir memur veya hükümette görev alır. Ay ile savaştığını gören kimse, hükümet adamları ile arası bozulup kavga eder. Kendisinin ay olduğunu veya ay’ın makamında durduğunu görmek, büyük bir makama erişmeye tâbir edilip, yorumlanır. Ay’ı eliyle tutmak üzüntü, endişe ve kederden kurtulmaya tâbir edilip, yorumlanır. Ay’ı gökyüzünden başka bir yerde görmek, büyük kimselerin bazı konularda zorluğa düşeceklerini gösterir.
İbni Şirin (r.a.) demiştir ki: Kamer dolunay halinde görülür ise, bir yakın çevresi veya kendi milletinin büyüğü ve ulusu ile tâbir olunur. Ay’ın iki parçaya yarıldığını görmek, büyüklerden birinin vefâtına tâbir edilip, yorumlanır. Ay’ın ikiye yarıldıktan sonra tekrar birleştiğini görmek, o büyük şahsın hastalıktan sonra âfıyet kazanacağına tâbir edilip, yorumlanır. İki Ay’ın birbiriyle vuruştuğunu görmek, iki devletin birbirleriyle savaş edeceğine tâbir edilip, yorumlanır.
Cabir’el Mağribi’nin (r.a.) görüşüne göre: Ay’ı elinde veya yanında gören kimse, Bekâr ise evlenir. Eğer ay hilal halinde ise, kadın hizmetçi takımındandır. Eğer Ay bedir halinde ise, kadın, asıl ve nesebde kendinden yüksektir. Eğer bu rüyây’ı bir bekâr veya dul kadın görmek kocaya varacaktır. Ay parlak olarak evinde doğduğunu görmek, devlet erkanı tarafından hayır, iyilik, maddi menfaat ve yardımlaşma görmeye veya güzel bir kadınla evlenip onun yüzünden huzurlu ve mutlu bir hayat ve hayra kavuşmaya tâbir edilip, yorumlanır. Eğer Ay’ın başkasının evinde doğduğunu görür ise, o evin mensup olduğu âileden bir kız almaya veya o evin sahibinden bir hayırlı bir haber veya maddi-manevi bir destek maddi menfaat ve yardım görmeye tâbir edilip, yorumlanır. Ay’ı tutulmuş görmek, memleket büyüklerinin sıkıntıya uğrayıp güçlük çekeceklerine tâbir edilip, yorumlanır. Ay’ın ay başı olmadığı halde hilâl şeklinde doğduğunu ve yavaş yavaş büyüyerek bedir haline geldiğini görmek, o memlekette daha sonra devlet başkanı veya bakanı olacak bir evladın doğduğuna tâbir edilip, yorumlanır. Hilal halinde, Ay’ın doğması gerektiği yerin dışında bir yerden doğduğunu görmek, o bölgede gâyet zor bir iş olup bu yüzden halkın üzüntü ve kederli olacaklarına tâbir edilip, yorumlanır. Ay doğması bir idarecinin doğmasına tâbir edilip, yorumlanır. Eğer Ay’ın nuru parlak ve çok fazla ise, onun ömrünün uzun olacağına, yarım halinde ise, ömrünün orta olacağına ve hilal halinde ise, ömrünün kısalığına yorumlanıp tâbir edilir.. Ay’a ibâdet ettiğini gören kimse, idareci ve yardımcılarına hizmet eder. Ay’dan nur aldığını gören kimse, devlet başkanından veya bakanından hayırlı bir haber veya maddi manevi bir işte maddi menfaat ve yardım görür. Ay’ı tuttuğunu ya da Ay’ın kendine geldiğini gören kimsenin hanımı hâmile kalarak büyük bir mevkiye gelecek evlat doğurur. Ay’ın koynundan çıktığını görmek, memur ise, görevinden alınacağına veya sürgüne gönderileceğine, tüccar, zarara ve halktan biri ise, üzüntü ve kedere, hanımı hâmile ise, çocuğun düşmesine, hâmile değilse vefat edeceğine tâbir edilip, yorumlanır. Ay’dan koparıp yediğini görmek, bakanlardan ve büyük kimselerden birinin vefatına tâbir edilip, yorumlanır. Gökyüzünde bir kaç hilali birden görmek, o memlekette büyük kişilerin ve âlimlerin toplanmasına yorumlanıp tâbir edilir. Gökyüzünde bir tek hilâl görüp onu herkese gösterdiği halde kimse görmeyen şahsın eceli yaklaşmıştır. Hilâlin doğduğunu ve biraz sonra gurubunu görmek, istediği işin tamam olmayacağına işarettir.
Caferi Sâdık (r.a.) şöyle buyurmuştur: Rüyâda Ay görmek, on şekilde tâbir olunur: Mülk, bakan, mülk sâhibinin arkadaşı, şerefli adam, güzel hanım, evlât, valide ve peder, evlilik, hayır, iyilik, maddi menfaat ve yardım almak, Rüyânın şekil ve durumuna göre bunlardan uygun olan ile tâbir edilir.
İbni Fûzale (r.a.) demiştir ki; Rüyâda görülen Ay bazen erkek evlât ile tâbir olunur. Bir kadının veya erkeğin kendi koynundan ya da vücudundan bir Ay çıktığını görmesi erkek evlâdı olmasına, huzurlu ve mutlu bir hayatları olacağına tâbir edilip, yorumlanır. Bu Ay yavaş yavaş yükselerek gökyüzüne giderse o evlâdın derecesi beşeriyenin en ulvî derecelerine vasıl olacağına hükmedilir. Bu Ay ortaya çıkmasından sonra gözden kaybolur ise, doğacak evlâdın çok yaşamayıp vefatına tâbir edilip, yorumlanır. Rüyâyı gören kimsenin vücudundan çıkıp gökyüzüne giden Ay parlak kalır ise, o evlâdın erişeceği makamda ve vazifede hakkı gözetip adaleti sağlayacağına, rengi kan gibi kızarır ise, zâlim olup eziyet edeceğine, siyah olur ise, sıkıntı ve belâdan kurulmayacağına, bulutla kaplı olursa kederli ve endişeli olacağına tâbir edilip, yorumlanır. Rüyâda güneş ile beraber ay görmek, devlet yöneticisi ile bir idarecinin veya yardımcısının beraber bulunması demektir. Güneş ve Ay çarpışırsa biri büyük diğeri küçük ise, aralarının bozulacağına tâbir edilip, yorumlanır. Rüyada ay görmek; bazen de güzel bir çocuğa ve çok yalancı bir adama delâlet eder. Ay’ı yakında görmek; iyi bir evliliğe işarettir. Ay’ı bulanık görmek; denk olmayan bir evliliğe işarettir. Ay doğduğunu görse; maksadın meydana gelmesine delâlet eder. Ay’ın döndüğünü görmek; mahrumiyete delâlet eder. Evinde ay ışığı görmek; bir lütuf ve ihsana uğramaya ve kayıp bir kimsenin gelmesine işarettir. Ay’ı elinde kucağında görmek; evliliğe işarettir. Ay’ ı yer üzerinde görmek; rüyâ görenin annesinin vefatına delâlet eder. Ay ve güneş; bir insanın anne ve babasına işarettir. Ay’a bakmak ve kendi hayalini onda görmek; ölüme işarettir. Hamile karısı varsa erkek çocuk doğurur. Ay’ı bulutlar arasında görmek; azil ve mahrumiyete delâlet eder. Ay ile konuştuğunu görmek; makam ve rütbesinin artmasına delâlet eder. Ay tutulduğunu, kırmızı ve siyah olduğunu görmek; rüyâ görende görül Ecek noksan ve değişikliğe delâlet eder. Ay’ı karanlık görmek; karısının hastalığına veya vefatına delâlet eder.

Bir Cevap Yazın

Reklam
Sosyalde Biz
Sosyal Beğeni