Reklam

Rüyada Ayakkabı Görmek

Rüyâda mest ve sair ayakkabı görmek, (kundura, potin, iskarpin, çizme ve benzeri dâhildir)
Danyâl (a.s.)‘ın görüşüne göre: Kış mevsiminde görülürse, hayır ve bereket yaz mevsiminde ise, üzüntü, keder ve hüzündür. Diğer tâbirciler mest ve ayakkabının tâbirinde ihtilâf etmişlerdir.
İbni Sirîn demiştir ki: Ayağında dar ayakkabı olduğunu gören kimse, üzüntü, keder ve kasavete düşer. Ayağında deriden bir ayakkabı gören kimse, Bekâr ise evlenir. Ayakkabısını ters giydiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur. Ayağına mest veya kundura giyme âdeti olmayan kimsenin bunlardan birini giydiğini görmesi korku, üzüntü, gam ve yas’a düşmek, ya birinin hilesine tutulmak, ya tutuklanmaya, hapise girip mahkûm olmak veya vefat etmek ile tâbir olunur. Ayakkabı giymesi normal olan kimsenin bir mest veya kundura giydiğini görmesi korkudan kurtulma ve güvene kavuşmasıdır. Bir rivâyete göre dertlerinden kurtulur veya deniz yolculuğu yapar. Ayağında delik iki kundura olup ayakları göründüğünü gören kimse, herkesin gıptasına uğrayacak derecede servet sahibi olur, dert ve üzüntü ve kederden kurtulur. Ayakkabılarından birinin ayağından çıktığını, veya delindiğini veya kaybolduğunu gören kimsenin malının yarısı elinden gider. Eğer iki ayakkabı olursa malının tamamı elinden çıkar. Bir çift yeni ayakkabı giydiğini gören kimse, iki kadın ile evlenir. Koyun derisinden bir hayli ayakkabı satın aldığını veya kendine bağışlandığını veya her ne şekilde olursa olsun eline geçtiğini görmek, servet, sermâye, kıymetli bir eşya veya paraya sahip olmakla beraber çok nimet kazanmaya işarettir. Adi mest giymek eğer güzel ve yeni ise, bekâr birisi ile evliliktir. Ayakkabıları yırtılıp ayağında bir şey kalmamak derecesinde parçalanmış olduğunu görmek, hanımının vefâtına işarettir. Rüyâda kunduralarını çıkardığını görmek, sevinç ve muradının olması ile tâbir olunur. Rüyâ sâhibi mahkum ise, kurtulur. Kunduranın delinmesi hanımının vefâtına, kunduralarını kaybedip bulamamak üzüntü, kederden ve sıkıntıdan uzaklaşmaya, kunduraya kalıp geçirdiğini görmek, bir kadınla evlenmeye yorumlanır.
Câbir’ül Mağribi (r.a.) demiştir ki: Rüyâda ayakkabılarının bir kuyu veya benzeri bir yere düştüğünü gören kimse, hanımını boşar. Ayakkabılarını tanımadığı bir kimseye sattığını gören kimsenin hanımı vefat eder. Hırsız bir kadının, hanımına ait ayakkabıyı çaldığını rüyâda görmesi, kimsenin başının belâya düşmesine yorumlanıp tâbir edilir. Vahşî hayvanların ayakkabıları üzerine hücum edip onu parçaladıklarını görmek, gençlerin hanımına taarruz edeceklerine tâbir edilip, yorumlanır.
Caferi Sâdık radıyallâhü anh demiştir ki: Ayakkabı yumuşak olup ayak içinde rahat ederse yedi şekilde tâbir olunur: Hanım, hizmetçi ve eleman, kuvvet, huzurlu bir hayat, zafer, iyilik maddi menfaat ve yardım.
Ebû Sâid’ül Vaaz (r.a.) demiştir ki: Ayakkabı giymek ticaret için yolculuğa tâbir edilip, yorumlanır. Ayakkabının dar olması sıkıntıya ve borca, rahat ve ferahın uzaklığına tâbir edilip, yorumlanır. Yeni ayakkabıları giymek malı korumaktır. Makam ve mevki sâhibi büyükler için son derece rahat bir hayat yaşamak ile işarettir. Ayakkabısının altı delindiğini gören kimse, dul biri ile evlenir. Ökçesi naili ayakkabı giydiğini gören kimse, hanımı tarafından kedere düşer. Bir rivâyete göre aralarında düşmanlık olur. Ayakkabının altında yama ve pençe vurulmuş gören kimse, başka bir adamdan kızı olan bir kadın ile evlenir. Kırmızı renkli ayakkabı giydiğini gören kimse, yolculuğa niyet etmiş ise, bir müddet gidemez.
Halid’ülİsfahanı (r.a.) demiştir ki: Ayakkabının içine kalıp koyduğunu gören kimse, bir kadın ile ilişkide bulunur. Ayakkabılarının çalındığını gören kimse, üzüntü ve kedere düşer. Bir ayakkabı bulduğu hâlde onu giymediğini gören kimsenin, eline bir yabancıdan çeşidi fırsatlar geçer fakat bundan faydalanamaz. Çarık ve yemeni de ayakkabı cinsinden olup bu sürede tâbir olunurlar ise, de bunlar yolcular ve köylül Er için hayırlı şehirliler için hayırsızdırlar. Yâni bir köylü veya yolcunun yeni bir çarık giydiğini görmesi hayırlı bir haber veya maddi-manevi bir destek maddi menfaat ve yardım ile fakat bir şehirli kimsenin çarık giydiğini görmesi zarar ile tâbir olunur.
Kirmâni (r.a.) demiştir ki: Rüyâda altı iki katlı postal ve çizme giymek yolculuğa, askere mahsus postal ve çizme giymek evliliğe tâbir edilip, yorumlanır. Altları iki katlı postal veya çizme giyip onunla yola çıktığını gören kimse, gerçek hayatta da yolculuğa gider. Onlardan o sırada bir şey kopar, yırtılır ve bozulur ise, yolculuk sırasında bir yerde rızasıyla ikâmet eder ve kalır.

Bir Cevap Yazın

Reklam
Sosyalde Biz
Sosyal Beğeni