Reklam

Rüyada Ayva Görmek

Câferi Sâdık (r.a.) demiştir ki: Vaktinde bir ayva gören kimse, eğer rengi sarı ise,hasta olur.
Ebû Sâid’ül-Vaaz (r.a.) demiştir ki: Ayvanın yaratılışında kendi kokusunu çevresine sindirme, etkisi altına alma özelliği var. Ayva ne şekilde olur ise, olsun genel olarak iyidir. Ayva rüyası tüccar için ticaret ve kâr, memur için kadrin ve îtibâr, kariyer, makam ve mevkiisin artması, zengin için servet, sermâye, kıymetli bir eşya veya paraya sahip olmakla beraber fakir için ferahtır. Ayva rüyâsı uçmaya, yükselmeye de tâbir edilip, yorumlanır. Rüyada ayva görmek; rengi sarı olduğu için hastalığa delâlet eder. Ciddi, samimi, sevmeye, meyil ve muhabbete delâlet eder. Rüyayı gören yüksek bir makamda ise; isteğinin yerine gelmesine işarettir. Sıhhat, afiyet sahibi ise dininin kuvvetleneceğine işarettir. Rüyayı gören ticaret erbabı ise; kâr ve malının artacağına delâlet eder. Ayvayı sıkmak; ticaret maksadıyla bulunduğu yeri terk ederek gurbette bol para kazanacağına delâlet eder. Rüyâda ayva görmek, zahmetli uzun bir sefer ve hüzün ile ve bir rivâyete göre şeref, hayır, iyilik, güzellikyardım ve adının iyi anılması ile diğer bir görüşe göre evlâtla, bâzılarının dedikleri gibi hastalık ile tâbir olunur. Ayvanın yolculuğa delâleti Hazreti Adem cennette iken Cebrâil (a.s.) ona bir ayva getirmişti. Sonra Dünya’ya sefer etti. Evlâtla tâbir edilmesi Adem (a.s.) Dünya inince cennette iken Cebrâil (a.s.)’ın verdiği ayvadan yedi kendinde meni görünen olarak tenâsül ve tevâlüde sebep oldu. Ren¬ginin sarı olmasından dolayı da hastalığa tâbir edilip, yorumlanır, denildi.
Kirmâni (r.a.) demiştir ki: Rüyâda ayva görmek, mevsiminin dışında olduğu hâlde hastalık ile tâbir olunur. Rengi ne kadar sarı olur ise, hastalık o kadar şiddetli olur. Rengi eğer yeşil olur ise, hastalık hafif olur. Rüyâda kendisine bir ayva hediye edildiğini gören kimse, eğer hasta ise, vefât eder. Sıhhat ve âfıyette ise, yola gider ve seferinden kazanır.

Bir Cevap Yazın

Reklam
Sosyalde Biz
Sosyal Beğeni