Reklam

Rüyada Bağırsak Görmek

Rüyâda bağırsak görmek, insanın akrabaları, arkadaş, dost ve yakınları ile tâbir olunur. Rüyâda bağırsak yediğini gören kimse akrabalarından mal,para,altın yerine, nâsihat gelmiş olur. Bir rivâyete göre ehil olan büyük bir memuriyete geçer.
Câbir’ül Mağribi (r.a.) demiştir ki: Bağırsaklarının karnından çıktığını görmek, evlâdının vefatına, bir görüşe göre de tevbeye tâbir edip Yorumlanır.
Caferi Sâdık (r.a.) buyurmuştur ki: Rüyâda bağırsak görmek, altı türlü tâbir edilir: Haram mal, şefaat, kötü söz, evlât, gelir ve iş. Bir görüşe görede kötülüklerden uzaklaşmaya ve günahtan tevbeye yorumlanır.
Bâzı rüyâ tâbiri âlimlerine göre: Çok bağırsak aldığını görmek, dine haram mal geçmeye, bağırsaklarını karışık görmek, öteden beriden aleyhinde sözedilmesine, karışmış olan bağırsakları tanzim edip yerleştirdiğini görmek, hakkında bir taraftan şefaat olup işlerini nizama sokmaya, bağırsaklarının ağrıdığını görmek, işinde zorluk, sıkıntı,zahmet ve eziyete, Allâhü Tealâ’nın yardımı ile istediğini elde edeceğine, bağırsaklarını parça parça görmek, evlâtlarının vefatına, kopmuş bağırsağın yeniden birbirine eklendiğini görmek, evlâdının vefatından sonra yeni evlâdı olmasına, veya elinden çıkan paranın tekrar kendisine dönmesine tâbir edilip, yorumlanır. Rüyâda karnı açılıp bağırsakların yıkandığını görmek, günahtan tövbeye ve kötülükleri bırakmaya, bağırsaklarının içindeki pisliği yemek veya cebine koymak haram mal yemeye, birine bağırsak verdiğini görmek, haram maldan bağışta bulunmaya, birçok bağırsağın küme halinde yığılı olduğunu görmek, ak¬rabalarının, arkadaş, dost ve yakınlarının bir yerde toplanarak geçim darlığı hakkında müzakerelerine tâbir edilip, yorumlanır. Bağırsaklarının koptuğunu fakat acı, üzüntü ve keder duymadığını görmek, elinden haram karışmış paraların gidip bundan dolayı üzüntü duymayacağına, mahzun olmamaya, dışarıda bulunan bağırsaklarını tekrar karnına doldurduğunu görmek, kaybettiği malının yerine yine haramdan mal kazanmaya tâbir edilip, yorumlanır.

Bir Cevap Yazın

Reklam
Sosyalde Biz
Sosyal Beğeni