Reklam

Rüyada Diş Görmek, Diş Çekmek veya Çektirmek

Rüyada diş görmenin islami rüya tabiri kaynaklarında çok çeşitli yorumları mevcuttur.
Rüyada dişler görmek aile ve akrabayla, üst kat dişleri erkekler, alt kat dişleri kadınlar, azı dişleri aile reisi akrabalar ile tabir olunmuştur.

Bazı rüya tabiri alimlerine göre dişler rüya sahibinin veya akrabasının ömürleriyle tabir olunmuştur. Dişin yanında bir diş daha çıktığını görmek akrabanın birinden iyi bir haber veya maddi- manevi destek görmeye delalettir.
Rüyada misvak ile diş temizlemek akrabalar arasındaki bir sorunu aracı olarak çözmeye işaret eder.
Bir kimse rüyada bu dişlerin birinde gördüğü artma, kuvvete; beyazlık ve güzellik ise o kimsenin o dişinin ifade ettiği kimseden göreceği ferahlık ve sevince yorumlanır. Rüyada dişlerinden birisinin ağrıdığını gören kimse o dişin temsil ettiği akrabasından kötü bir söz işitir veya o akrabası ona dişindeki ağrının şiddeti kadar bir muamele yapar. Rüyada dişinin düştüğünü görmek, mal ve kendisinde meydana gelen noksanlığa işarettir. Rüyada görülen diş, rüya sahibinin millet ve kabilesinin en büyüğü veya en hayırlısına delâlet eder. Rüyada azı dişlerini görmek, rüya sahibinin uzak akrabası veya kendisiyle övündüğü mal, evlât ya da buluğ çağına erişmeyen çocuklara delâlet eder.

İmam Nablusî (r.a.) demiştir ki: Üst çenede ve göz hizasında bulunan dişler erkeklere, alt çene ve sakal hizasında bulunan dişler de kadınlara delâlet eder. Bir kimse, rüyada bu dişlerin birinde gördüğü artma, kuvvete, beyazlık ve güzellik ise, o kimsenin, o dişinin ifade ettiği kişilerden göreceği ferahlık ve sevince delâlet eder. Bir kimsenin rüyada azı dişinin sökülüp koparıldığını görmesi, o dişin temsil ettiği akrabasından birisinin ölümüne delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, rüya sahibine borcunu ödemek için Cenab-ı Hakk’ın kuvvet vereceğine delâlet eder. Rüyada dişlerinden birisinin ağrıdığını görmek, o dişin temsil ettiği akrabadan fena söz işitmeye işarettir.

İbni Sirin demiştir ki: Bir kimse rüyada bir dişinin düştüğünü ve onu düştüğü yerde bulduğunu görürse vefat eden bir evladı varsa o evladının yerine yeni bir evlat sahibi olur. Düşen dişi arayıp bulamadığını görmek bir akrabanın vefat etme habercisi olabilir.
Uzayan diş görmek mal ve nimete tabir olunur.

İbni Kesir diyor ki: Rüyada dişlerin küçüklüğü güzellik, iriliği müjdedir.

Ebu Said-ül Vaaz demiştir ki: Rüyada ağzında diş çıktığını görmek üç tür tabir edilir: İşinin değişmesi, uzun bir ömür, faydalı işlerde güzellik.

Caferi Sadık demiştir ki: Rüyada diş görmek altı şekilde tabir edilir: Akraba ve aile, servet, iyilik, maddi yardımlaşma, üzüntü, akrabadan ayrılık, hasar.

Bir Yorum Rüyada Diş Görmek, Diş Çekmek veya Çektirmek

Bir Cevap Yazın

Reklam
Sosyalde Biz
Sosyal Beğeni