Reklam

Rüyada Namaz, Namaz Kılmak


İslami rüya tabiri kaynaklarına göre rüyada namaz kıldığını görmek bir çok şekilde tabir edilmiştir.
Kıbleye dönerek namaz kıldığını gören kimse eğer namazında abdestinde dinine bağlı bir kişi ise hacca gideceğine yorumlanmıştır. Yok eğer böyle bir kimse değilse İslam dinine sonradan girmiş doğru ve sevap diye bilinen sonradan uydurulup dine sokulmuş şeylere meyleder. Kuzeye doğru dönüp namaz kıldığını gören kimse işlerinde dinini arka plana atarak hareket eder. Doğu veya batıya yönelip namaz kıldığını görmek ise şeriat muhalifi hareketlere yorumlanmıştır.
Rüyada namazı bitirip selam vermek, Peygamber’in eser ve sünnetine tabi olmaya, işten ayrılmaya, birini yerine veli tayin etmeye, yolculuğa ve rızka yorumlanır.
Bir mescit halkını kıbleden başka bir tarafa dönerek namaz kıldıklarını görmek, o yerin devlet başkanının işinden uzaklaştırılacağına delalet eder. İlim adamlarından birinin kıblenin bulunduğu yönün aksine dönerek namaz kılar görmek, o âlimin sünnet ve şeriata aykırı davrandığına işarettir. Namazda bir cemaate imamlık yaptığını gören, büyük bir memuriyete veya bir işe yönetici olur.
Bilmediği bir yerde, tanımadığı kimselere imamlık yaparak namaz kıldırdığını gören ve hangi ayetleri okuduğunu bilmeyen kimsenin ölümü gelmek üzeredir. Kıbleye dönüp namaz kıldığını görmek ise, uzun bir ömre delalet eder.

İbni Kesir’e göre; bir cemaate imamlık etmek hayırdır. Sokakta namaz kıldığını görmek hayırlı değildir. Bir yerde kendisini bekleyen bir cemaate namaz kıldırdığını görmek, o yerin hükümet başkanından kendisine bir hay ır geleceğine işarettir. Öğle namazını kıldığını görmek, muradının olacağına, rızık ve malının artacağına delalet eder. Cuma namazı kıldığını gören kimse, bütün isteklerine kavuşur. Dünya ve ahirette Allah’ın (c.c.) ihsanına nail olur. İkindi namazını kıldığını görmek, zahmet ve zorluktan sonra muradına ereceğine delalet eder. Akşam namazını kıldığını gören hayır ve şerden her ne arzu etmiş ise, ona çabukça kavuşur. Yatsı namazını kıldığını görmek, akrabaları ile iyi geçindiğine işarettir. Sabah namazını kıldığını görmek, helal rızka ve helal kazanca işarettir.

Namaz kılarken bir şey unutup namazı noksan kılan, bir yolculuğa çıkar. Namazını tamamlamadan yarıda bırakan kimse hacca gitmeye niyet eder, fakat gidemez. Abdestsiz namaz kıldığını gören hasta olur. Bir sahrada veya bir kırda namaz kıldığını gören kimse, hacca veya uzun bir yolculuğa gider. Cemaate yetişmek için camiye doğru koştuğunu gören ve namaza yetişemeyen kimsenin bir muradı varsa, yerine gelmez.

Sol tarafından başlayarak selam verdiğini görmek hayır değildir. Oturduğu veya yattığı yerde namaz kıldığını görmek, bitirmek istediği işlerini bitiremeyeceğine, namazda dua ettiğini görmek de çocuğunun olacağına işarettir. Nafile namazı kıldığını gören, sevap getirecek bir iş işlediği için Allah’ın (c.c.) şefaatine nail olur.

Bütün gece sabaha kadar namaz kıldığını gören, dünya ve ahirette büyük hayır ve hasenata erişir. Kabe’nin damında namaz kıldığını gören şeriata uymayan bir iş işler. Cami, mescit ve benzeri bir yerde namaz kıldığını görmek, hayratının çokluğuna işarettir. Devlet dairelerinde, okullarda namaz kıldığını görmek, yolculuk ve helal rızktır. Kilise ve benzeri yerlerde namaz kılmak, bir başkasının duasıyla hidayete ulaşacağına delalet eder. Namaz rüyasının yorumlarında üç şey i dikkate almak gerekir. Farz, sünnet, nafile. Farz namazları hacca, fuhuştan ve fenalıktan çekinmeye; sünnet namazı temizliğe, sabır ve sebata, şöhrete ve halka şefkat ve merhamet etmeye delalet eder. Nafile namaz ise geniş rızka, dostlarının ve komşularının işlerine yardıma ve herkese iyilik yapmaya delalet eder.

At üzerinde namaz kıldığını gören, kedere düşer. Namazda uzun süre ayakta durup, rükuya varmadığını görmek, malının zekatını vermediğine işarettir. Rükuya varıp da secde etmediğini görmek, ömrünün kısalığına delalet eder. Sarhoş olarak namaz kıldığını gören, yalancı şahitlik eder.

Cenaze namazı kıldığını görmek, duasının kabul olunmasına ve Cenab-ı Hakk’ın affına mahzar olacağına işarettir. Büyük bir devlet adamının maiyetiyle birlikte at üzerlerinde namaz kıldıklarını görmek, savaş zamanı ise, zafere; baka zamanda ise, uzun ömür ve mal artışına delalet eder. Bir duvar üzerinde namaz kıldığını görmek, devlet büyüklerinden birisine bir iş için başvurulduğuna ve işin olacağına delalet eder.

Bir bostan veya bahçede namaz kıldığını gören, Cenab-ı Hakk’a tövbe ve istiğfar eder. Ramazan bayramı namazını kıldığın görmek, borçlunun borcunu ödemesine, hasta ise iyileşeceğine, sıkıntı varsa genişleyeceğine, tutuklu ise tahliye edileceğine delildir. Kurban bayramının namazını kılmak ise memuriyete, yeni bir işe, hakkı olan bir şeyi elde edeceğine, sevince delalet eder.

Bir yerde sadece ve benzeri bir şey olmadığı halde, toprak üzerinde namaz kıldığını gören, eğer o yer bir çöplük veya pis, yahut bir mezarlık ise fakirliğe düşeceğine; ihtiyaç içinde kalacağına işarettir. Üzerinde hiçbir şey olmadığı ve çıplak bulunduğu halde namaz kıldığını gören, oruçlu olduğu bir anda fuhuş işler. Yahut haramdan kazandığı parayla sadaka verir. Namaz kılarken konuşan, verdiği hediye ve sadakayı geri alır.

Rüyada istihare namazı kılmak, yapmak istediği bir şeyden başarılı olarak çıkacağına delalet eder. Rüyada bir mezar üzerinde namaz kıldığını görmek, sadaka ve zekat verilmesi caiz olmayan kimselere sadaka veya zekat verdiğine işarettir.

Gece yarısı namaz kılıyorsanız, her ne dilediğiniz varsa kısa zamanda yerine geleceğine yorumlanır. Bu meyanda vacip olan bayram namazını kılmanız, neşe ve sevincinizin daim olacağına, evlat ve iyi halinizin hayrını göreceğinize işarettir. Teravih namazını kılmanız halinde, dini bütünlüğünüzü her yerde tasdik ettireceğinize her türlü şefaate nail olmak yolundaki dileğinizin yerine geleceğine, ömrünüzün uzun olacağına ve itibarınızın devamlılığına hüküm olunur.
Rüyada kıble cihetinde namaz kıldığını görmek, şeriat ve sünnete ittibaya delâlet eder. Rüyada öğle namazını kıldığını görmek, vaktinin iyi olmasına, muradının husulüne, rızık ve malının artmasına delâlet eder.
İkindi namazını kıldığını görmek, meşakkat ve zahmetten sonra genişliğe ermeğe ve muradın husulüne delâlet eder.
Akşam namazını kıldığını görmek, ne arzu ediyorsa hayır ve şer ona nail olmaya işarettir.
Yatsı namazı, hısım ve akraba ile iyi ve hoş geçinmeye, ferah ve sürura delâlet eder.
Rüyada sabah namazını kıldığını görmek, helal mala, çok rızka, arzu ve muradın husulüne nailiyete işarettir.
Bir kimsenin rüyada bütün gece namaz kıldığını görmesi, dünya ve ahiret saadetine, Rüyada Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî veya Mescid-i Aksa’da namaz kıldığını görmek, ecir ve sevabın çok çok fazla olmasına, duanın makbuliyetine, günahların affına, ilim ve hikmete delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada namaz kıldığını görmek, yedi türlü tâbir
edilir: Eminlik, ferahlık, izzet, mertebe, murada ermek, zafer.
Bir kimsenin rüyada cenaze namazı kıldığını görmesi, duasının kabul olmasına ve
şefaatinin makbuliyetine işarettir.
Rüyada namaz kılıp selâm verdiğini görmek, Peygamberler Peygamberinin eser ve
sünnetine tâbi olmaya ve helal rızka delâlet eder.
Kişinin rüyada üzerinde beyaz bir elbise olduğu halde kıbleden başka yöne doğru
namaz kıldığını ve düzgün bir şekilde Kur’an okuduğunu görmesi, hacca gitmeye
alâmettir.
Rüyada bayram namazı ise;
Rüyada Ramazan bayramı namazını kıldığını görmek, borçlunun borcunu
ödemesine, hastanın şifa bulmasına, sıkıntıdan genişliğe, fakirlikten zenginliğe,
üzüntü ve kederden sevince delâlet eder.
Rüyada Kurban bayramı namazını kıldığını görmek, memuriyete, hakkı ve hıfz ve
icraya, nezredileni yerine getirmeye delâlet eder.
Rüyada namaz kılarken sağa sola baktığını görmek, dünyanın
mal ve zinetine rağbet edip, ahiret nimetlerinden yüz çevirmeye delâlet eder.
Rüyada yahudi ve hıristiyanlarm kıblesi cihetine namaz kıldığını görmek, itikadın ve
dinin bozukluğuna ve bid’ata delâlet eder.

Kirmani demiştir ki: Bir cemaate imamlık ederek namaz kılmak, kıldırmak kadrinin yükselmesine ve emrinin yerine getirilmesine delalet eder. Öğle namazı kılmak vaktinin iyi olmasına, muradının gerçekleşmesine, Cuma namazını kıldığını görmek hayra, berekete ve bütün arzu ve muradın gerçek olmasına, ihsana, dünya ve ahret saadetine delalettir.
İkindi namazı, güçlük ve sıkıntıdan kurtuluş sonrası murada erişmektir. Akşam namazı kıldığını gören kimse hayır veya şer ne murat etmişse ona erişir, Yatsı namazı akraba ile iyi ilişkiye, neşe ve sevince delalettir. Sabah namazı helal kazanca, bol rızka delalettir.

İslami rüya yorumlarında caiz olmayan bir yerde namaz kılmak dinde fesada uğramaya işarettir. Namazı kısa kıldığını gören kimse ailesiyle veya kendisi yolculuğa gider. Aklı ermez halde namaz kılmak veya sarhoş namaz kılmak yalancı şahitliktir.

İmam Nablusi buyuruyor ki: Farz olan bir namazı vaktinde ve erkanıyla yani abdestiyle, kıyamıyla, kıratıyla ve sücuduyla tam ve kıble yönüne dönerek kıldığını rüyada gören kimse kötü, beğenilmeyen, çirkin işlerden uzak olmaya, yetkili amirler ile dostluğa, emanete riayet etmeye, emin ve güvende olmaya delalettir.
Tövbe namazı kıldığını görmek Allah’ın o kimsenin ayıp ve kusurlarını örtüp günahlarını bağışlamasına tabir edilir. Abdestsiz namaz kıldığını gören kimse hasta olur. Teheccüd namazı kılmak yüksek makama, regaib namazı hacca, kaza namazı borç ödemeye delalet eder.

Bir Cevap Yazın

Reklam
Sosyalde Biz
Sosyal Beğeni